X
GO

 

 

Responsive image

welkom op de site van de

Tobiasschool Zeist

Wij zijn een vrijeschool voor Primair (SBO) en Voortgezet (VMBO B/K met lwoo) onderwijs

Middels onderstaande afbeeldingen kunt meer informatie vinden over beide scholen

 

 

 

 

Responsive image

Diversiteitscode Vrijescholen 

In deze diversiteitscode spreken de leden van de Vereniging van vrijescholen zich uit over
diversiteit, toegankelijkheid, kansengelijkheid en discriminatie. We gaan in op de
uitgangspunten voor en achtergrond van vrijeschoolonderwijs en op de doorwerking in de
onderwijspraktijk en schoolorganisatie.

Gehele tekst:  Diversiteitscode vrijescholen.pdf